Пътешествието на Gene Keys Bulgaria – Предчувствието на точния момент – Мария Цветкова

Автор: Симеона Димитрова Историята на Ген Ключовете продължава със земната Мария. Винаги, когато говоря с нея времето се движи по друг начин – по-бавно, спокойно, концентрирано. Имам чувството, че Мария може да внесе ред във всичко. Може би Ели е видяла същото в нея, когато й е предложила да стане част от екипа на това…