Баба беше жена, която не се среща под път и над път.

С радост ви споделяме един разказ родил се спонтанно при срещата на един уникален мъж с образа на 19-тия Пазител на мъдростта от книгата за оцветяване „64 -те лица на Пробуждането“. Невероятно е каква мъдрост и вдъхновение може да се възпламени в нас, потапяйки се в напръв поглед обикновенно оцветяване! Пожелаваме ви да се насладите…