Следващият речник е устроен като инструмент за съзерцание, както сам по себе си, така и във връзка с разбирането на терминологията в ген ключовете. Всяка дума и нейното описание крият сила, затова когато съзерцавате тези думи, техните по-дълбоки значения и връзката им с живота ви, с времето те могат да ви помогнат да повишите собствената си вибрация. Освен това, речникът действа по холографен начин, затова един термин може да се появи в друг. Съответно колкото повече думи съзерцавате, толкова по-дълбоко мъдростта навлиза във вас и толкова по-ясно ще виждате цялостната картина. Накрая самите думи и техните значения могат да се вградят във вас като едно поле на по-висше запомняне, което транцендентира самия език.

Меню