Елица Стоичкова

Като дете усещах голямата бездна между света на децата и този на възрастните. Децата, със своята невинност, жизненост и свободолюбив дух, рядко се чувстваха разбрани и подкрепени от възрастните, независимо от техния натрупан опит и мъдрост. Задавах си въпроса: С какво мога аз да помогна в тази посока?

Завърших с отличие Начална училищна педагогика в Пловдивския университет. По време на цялото ми следване бях стажант в училищни занимални и поддържах постоянна връзка с деца и родители. След като завърших, създадох “Ято слънца” – частна занималня, в която 13 години работих отдадено за разгръщането на потенциала на децата.

По време на практиката си, забелязвах, че образователната система създава много малко пространство за разгръщане на индивидуалните таланти на детето и неговия уникален стил на учене. Забелязвах и трудностите на родителите, да намират подход в определени предизвикателни ситуации, свързани с учебния процес или междуличностните отношения. Силно впечатление ми правеше, че поведението на децата е различно, когато са с родителите си и когато тях ги няма. Давах си сметка, че в детето има силен стремеж да получава одобрението и любовта на своите родители и учители, а те от своя страна виждат детето си през своите субективни филтри и изисквания. Тази сложна динамика води до потискането на автентичността и трудности в комуникацията.

Когато преди 12 години попаднах на системата Хюман дизайн, видях инструмент, който ясно описва автентичната природа и поведение на децата и дава точни насоки за подхода към тях, който спомага за разгръщане на потенциала им.

Когато след това открих мъдростта на Ген ключовете, видях карта на талантите на детето, която насочва как да го подкрепим да разгърне своя Гений.

С позволение на родители и учители, три години наблюдавах отблизо, дали има връзка между това, което има в профила на децата, и реалното им поведение и проявление в ежедневието. На края на третата година направих лекция за родители и учители, споделяйки своите наблюдения. На лекцията присъстваха и няколко деца. В очите им се четеше голяма благодарност. Те даваха сигнали, сякаш се чувстваха по-разпознати и подкрепени. Големият интерес на децата и възрастните и поканата им да споделя повече, ме насочи към по-задълбоченото изучаване на системата Ген ключове и така започнах да правя лични консултации и да водя обучения.

Натрупаният опит в работата с ген ключовете през последните 8 години ме кара да се чувствам уверена, че това знание може да помогне на всеки един от нас, да проявява своите уникални гениални заложби, да живее пълноценно живота си верен на своята вътрешна природа и да подкрепя околните също да проявяват своята автентичност.

Меню