Моля прочетете настоящите Общи условия за ползване на сайта (наречени нататък «Общи условия») преди да използвате сайта www.genekeys-bulgaria.com и всички услуги в него, който е собственост на АЯ 21 ООД.

С използването на сайта www.genekeys-bulgaria.com (с изключение на страниците на настоящите “Общи условия за ползване на сайта” и техните неразделни части) Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите «Общи условия» и също така давате съгласие за събиране, обработване и съхраняване от АЯ 21 ООД на предоставените от Вас лични данни и за тяхното използване за целите на сайта. Типове на данните, които събираме, начина на тяхното съхраняване и защита,  целите, за които ги използваме, можете да видите в раздела «Политика за поверителност», който е неразделна част от настоящите «Общи условия» и отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и Европейски разпоредби, свързани с тази тема.

Ако не сте съгласни с посоченото или не давате Вашето съгласие за обвързване от «Общите условия», моля не използвайте този сайт и не влизайте в обусловени от него правоотношения.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с използване на сайта www.genekeys-bulgaria.com, свържете се с нас на имейл info@genekeys-bulgaria.com.

Предмет на настоящите Общи условия:

Настоящите общи условия се дават на вниманието на Потребителите, за да бъдат информирани за правата и задълженията им при ползване на информацията и услугите в сайта www.genekeys-bulgaria.com . Всеки Потребител,който използва за свои цели Електронен Магазин www.genekeys-bulgaria.com, е обвързан с правилата на общите условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

Oбщи условия на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между АЯ 21 ООД наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.genekeys-bulgaria.com и ползването на други услуги в сайта.

При поръчка от магазина и/или  регистрация за друга услуга предлагана на сайта , Потребителят приема безусловно “Общите условия” на сайта www.genekeys-bulgaria.com.

АЯ 21 ООД  чрез www.genekeys-bulgaria.com предоставя на Потребителите си информация, продукти и различни услуги, чрез които те могат да опознаят по-добре себе си и са свързани с различни езотерични практики и учения.

АЯ 21 ООД си запазва правото да извършва промени в “Общите условия за ползване на сайта”  www.genekeys-bulgaria.com, без предварително известие, но тези промени ще бъдат внасяни в тази страница за пълна информация.

Основни дефиниции

Вие заявявате, че сте съгласни с дефинициите на следните термини:

«Онлайн Магазин», «Магазин», «Доставчик», «ние» означава АЯ 21 ООД, BG 201666562 със седалище и адрес на управление гр. София, жк.Надежда 1, бл.114, вх.Б, ап 41, собственик на сайта и онлайн магазина в него – www.genekeys-bulgaria.com. Контакти – телефон +359 887 24 31 45 и мейл info@genekeys-bulgaria.com.

“Сайт” означава интернет сайт  на адрес www.genekeys-bulgaria.com, даващ възможността за закупуване на стоки и/или услуги през интернет и администриран от АЯ 21 ООД

“Потребител” означава всяко лице, достигнало до страница на сайта www.genekeys-bulgaria.com и ползващо функционалностите на сайта.

“Лични данни” означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (ЗЗЛД).

Доставчикът публикува на www.genekeys-bulgaria.com:

  1. описание на основните характеристики и изображения на всяка стока и услуга;
  2. продажната цена, която е крайна за Потребителя. Всички цени в онлайн магазина на сайта са с включено ДДС;
  3. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
  4. правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от договора. Условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по “Закона за защита на потребителите”;
  5. всякаква друга информация, съгласно българското законодателство, която доставчикът е длъжен да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката;

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

В момента на направена поръчка, Потребителят ще получи писмо на имейл с подробностите за нея, което ще се счита за начало на сключване на дистанционен договор между двете страни – АЯ 21 ООД и Потребителят, направил поръчката. Същия този дистанционен договор ще бъде потвърден с директна връзка по телефон или имейл, за да бъдат направени всички уточнения по направената поръчка и при необходимост да се направят корекции на допуснати грешки или пропуски в подадената информация.

Също така с направата на поръчка от електронен магазин www.genekeys-bulgaria.com, Потребителят се легитимира като възрастен човек навършил 18 години, който е  в пълното съзнание, за това какво поръчва. Изложената информация е такава каквато е и каквито и да било други интерпретации са лична отговорност. В сайта недвусмислено са изложени цени на всеки продукт, както и техните описания, за да бъде пределно ясно какво се поръчва. Цените в сайта са в лева и са крайни за потребителя. Всички продукти и услуги в онлайн магазина са с начислено ДДС.

АЯ 21 ООД не носи отговорност за направени грешки от страна Потребителя, като поръчвате продукт, който след това решава, че не съответства на желания му. В случай, че не е сигурен какво иска да поръча, Потребителя може да се свържете с нас на дадените телефони и имейли за контакт. Може да се прекрати подадената поръчка по телефона в рамките на деня, за да бъде преустановена. В противен случай Потребителят се съгласява да заплати разходите по изплащането и връщането на стоката, след като не ни е уведомил  своевременно и ние сме я изпратили на посочения от него адрес. Всички допълнителни транспортни разходи, които се осъществяватт поради грешка на Потребителя (подаване на грешен телефон и/или адрес, не взимане на стоката в установения диапазон от време или др.) се заплащат от него.

При разминавания, на направена поръчка и изпратена стока, ще се използва наличната документация, която е получена по имейл/ пощата на Потребителя и копие, което ще се пази от администраторите на АЯ 21 ООД, за да бъдат направени съответните сравнения относно подаването на поръчката и нейното изпълнение. В този случай, че грешката е допусната от АЯ 21 ООД, поръчка ще бъде върната и заменена, като разходите за куриер ще бъдат поети от Доставчика, като компенсация за направената грешка. В случай, че грешката е допусната от Потребителя, то той ще поеме разходите по транспортирането на пратката по куриер.

За да се  направи поръчка и/или регистрация не е нужна регистрация в сайта. Дадената лична информация по време и нужна за поръчката и/или регистрацията няма да бъде разпространявана никъде и никога по каквито и да било причини. Потребителите се задължават да не разпространяват данните си за достъп в сайта на други лица. Ако даден Потребител разпространи своите лични данни – потребителско име и парола на трети лица, администраторите на сайта не носят отговорност за нанесени материални или лични щети ,нанесени от трети лица. АЯ 21 ООД си запазва правото да прекратява регистрация на потребител, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки, ако прецени това за необходимо.

АЯ 21 ООД има право да уточнява по телефон или e-mail наличността на поръчаните стоки и сроковете на доставка, в момента на обработка на поръчката.Също така ще бъдат уточнявани адрес за доставка, данни за изискана фактура, второ или трето лице,което ще получи пратката или общо казано – всичко, което засяга интереса на Потребителите,за да получи коректно продуктите си.

АЯ 21 ООД не носи отговорност за закъснение в доставката на поръчаните продукти,ако има отклонение в тези срокове.

В цената на продуктите,които сте поръчали НЕ са включени цени за доставка и съответните такси плащащи се при съответния начин на плащане, който сте избрали и няма допълнителни такси. Цените на всички продукти и услуги в онлайн магазина са с включено ДДС – това са крайни цени за потребители. При доставка плащате сумата, която сме обявили в сайта за продукта и отделно цената за доставка от куриера по техните тарифи за населено място и тегло на продукта и съответните такси, изискващи се при дадения начин на плащане, който сте избрали.

При подаване на поръчка, Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде обработена и стартирана. При непопълнени полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация за адрес и кореспонденция, то Доставчикът няма да изпълни поръчката.

Потребителят се ангажира да потвърди направената поръчка, както и всички останали детайли по нея, след като администратор/ служител на АЯ 21 ООД се свърже с него по телефон или имейл. Комуникацията по електронен път и по телефон са начините за сключване на дистанционни договори, при което АЯ 21 ООД ще предоставя отново пълна информация за характеристиките на поръчания продукт, количество, цена, разходи за доставка и каквито и да било други подробности, относно получаването на стоката, начините за разплащане, набор от документи, които ще съпътстват продукта и други. Ако Потребителят не потвърди своята поръчка/регистрация по телефон в разговор със служител на АЯ 21 ООД или по имейл в отговор изпратен от нас – се счита, че не е сключен договор от разстояние между Доставчика и Потребителя. Сключеният договор се счита в сила до датата на изпълнение на договора (физическото получаване на продукта/услугата) и 14 дни след нея. Сключването на договора между двете страни е обвързан с предоставяне на продукт и/или услуга от страна на Доставчика и парично плащане от страна на Потребителя.

Начините на заплащане са упоменати в сайта и Потребителите лично избират този вариант, който е най-подходящ за тях.

Ако поръчаният продукт не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен навременно.

Плащане с дебитна/ кредитна карта

1.            Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.

2.            Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

3.            Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

4.            От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2000 лв .

5.            Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

6.            При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА

1.Рекламация може да бъде направена в следните случаи:

-видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;

-възникнал дефект по време на транспортирането – тук се издава протокол от куриера за възникнал дефект при транспортирането при получаването на стоката

-цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

Горе-описаните рекламации могат да се направят един ден след получаване на пратката чрез писмено уведомление на info@genekeys-bulgaria.com и приложени снимки на получените стоки и документ от куриерската фирма, ако това е необходимо. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед и се установи несъответствието, без Потребителят да заплаща допълнителни разходи.

  1. Отказ от сключен договор

На основание чл. 50 от ЗЗП Потребителят има  право да се откаже от договора за покупка от сайта в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките. Няма необходимост да се посочва причина, да се плаща обезщетение, неустойка и каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП). За да може Потребител да се откаже от договора, трябва да се върне на Доставчика стоката в оригиналната й и неувредена опаковката, а самата стока трябва да има запазен търговски вид (всички етикети, стикери и др. трябва да са на стоката), в който е получена, и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.Също така трябва да се информира по имейл  (info@genekeys-bulgaria.com) Доставчика за решението. Правото за отказ от сключен договор се счита за коректно ако информирането за решението за отказа и връщането на стоката на Доставчика е осъществено до 14 дни от получаване на стоката.

При връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания или каквато и да било друга повреда, АЯ 21 ООД си запазва правото да прецени дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта, сума която ще бъде съобщена след преценяване на щетите. Съгласно законовото право при връщане на продукта, възстановяването на стойността, ще бъде в рамките на 30 дни от датата на връщане.

При ползване на правото си за отказ на сключен договор относно книгите, които се предлагат от сайта, Доставчикът възстановява само 50% от цената на книгата.

Изключения:

На рекламации и отказ от сключени договори не подлежат продукти и услуги, които са изцяло нематериални/информативни и/или са направени специално за конкретния  Потребител.

При рекламации или отказ от сключен договор, парите на Потребителя се връщат по същия начин, по който е извършен плащането в рамките на 10 работни дни. При плащане с банкова карта, paypal и чрез банков превод, парите се връщат в същата сметка, от която е направено плащането.

ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Права при използване на сайта:

Потребителят сам отговаря за своята преценка относно точността на изложената информация,цените които са дадени на всеки продукт, пълнотата на публикуваните материали в сайта.

Администраторите/ собствениците на онлайн магазина и сайта си запазват правото да променят информацията в сайта, като важните промени, които засягат правата на Потребителите, ще бъдат излагани в тази страница, за да бъдат информирани за това.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. АЯ 21 ООД не носи отговорност при възникнали проблеми или щети,след използването на www.genekeys-bulgaria.com

АЯ 21 ООД носи отговорност само по Българското законодателство.

АЯ 21 ООД не носи отговорност за неизпълнени договори по зададени поръчки в случай, когато са възникнали фактори, които са извън контрола на фирмата. За подобни ситуации АЯ 21 ООД се ангажира да информира своевременно своите клиенти за това с цел подобрение на извършените услуги.

АВТОРСКИ  ПРАВА

Не се разрешава материалите на този сайт да се променят, да бъдат копирани или публично разпространявани.

Всички използвани имена, знаци и символи за продуктите, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Употребата на публикуваните в този сайт текстови и други материали в други сайтове без разрешение от АЯ 21 ООД е забранено. При желание да използвате материали от този сайт, моля свържете се с нас чрез посочените в отдел «Контакти» адрес или телефон.

УСЛОВИЯ ЗА НАПРАВЕНО ДАРЕНИЕ

Всяко физическо и юредическо лице (наричани още дарител) може да направи безвъзмездно ДАРЕНИЕ на АЯ 21 ООД. Като дарението може да бъде материално и/или парично. АЯ 21 ООД си запазва правото да използва дарението по собствена преценка за подпомагането на своята дейност и инициативи. Със съгласяването си с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на този сайт ДАРИТЕЛЯТ се съгласява с условията за дарение упоменати тук.

Паричното дарение може да бъде предадено в брой или по банков път.

Ако дарителят желае допълнителен договор за своето дарение е необходимо да пише допълнително на info@genekeys-bulgaria.com и изрично да пожелае сключването на допълнителен договор за дарение.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

АЯ 21 ООД запазва правото си да прекрати едностранно настоящия договор, да заличи акаунт на Потребителя, както и да забрани използване на сайта от него, без да носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на това, в следните случаи:

– при нарушение на някое от условията и/или правилата, включени в настоящите “Общи условия”, от страна на Потребителя

– при съмнения за некоректни действия от страна на Ползвателя спрямо АЯ 21 ООД

– при съмнения за нарушаване на разпоредби на действащото законодателство

– в други ситуации, по преценка на АЯ 21 ООД.

По всички неуредени от настоящите “Общи условия” въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Меню