Какво е системата ``Ген ключове``?

null

Системата “Ген ключове” представлява набор от учения, създадени за съвременния начин на живот.

Нейната цел е да подкрепи всеки човек да разкрие пълния си потенциал, като го насочи кои са неговите лични предизвикателства, както и вродени дарби в 11 сфери от живота ви, които са представени във вашия личен хологенетичен профил.

Като четете и прилагате мъдростта на Ген ключовете, вие можете да откриете как да се справяте с предизвикателствата в живота си, като разгръщате своите лични дарби и таланти.
Системата “Ген ключове” ще ви даде отговори на въпроси като:

1. Каква е моята мисия в живота?
2. Кое е най-голямото ми предизвикателство, което ме спира да я осъществя?
3. Кое подкрепя моето здраве и благоденствие?
4. Коя цел съм роден да сбъдна?
5. Какви взаимоотношения привличам и защо?
6. Каква е дарбата на моят ум?
7. Какъв е моделът на моите емоции?
8. Кое ми пречи да живея живота си с отворено сърце?
9. Кое е моето призвание в професионален план?
10. Коя е най-подходящата среда за моето професионално развитие?
11. Какъв е моят личен бранд?

Добре дошли в дома на Ген ключовете!

null
Поздравяваме ви, че сте на прага на този всеобхватен синтез от практична мъдрост, който ще ви даде една скъпоценна карта (вашият личен хологенетичен профил) за съкровищата, заложени вътре във вас.

Кои сме ние?

null

Gene Keys Bulgaria/Ген ключовете България e официален представител и партньор на Gene Keys Publishing за България.

Още от самото ни създаване през 2017-та година, нашата мисия е да направим мъдростта на Ген ключовете достъпна на родния ни език, за да могат все повече хора да черпят плодовете от нея във всички сфери и аспекти от живота си, както вече се случва във все повече страни по целия свят.

Ние (Gene Keys Bulgaria) сме търсещи хора. Хора, които вървят по пътища, които им дават чувство за полезност и смисъл. Срещнаха ни нашите ценности и копнежи, нашето минало и общи стремежи. И така пътищата ни се събраха в един, водени от едно знание, което със своята дълбочина и цялостност обогати нашите животи.

Пътят, по който вървим сега, е мъдростта на Ген ключовете. Път, който ни дава осъзнатост и сили да показваме най-доброто от себе си. Път, който ни дава инструментите да дарим своя гений в света. Ние вървим заедно и искаме да споделим това пътешествие с всеки, който усети, че то е за него. Всеки един от нас влага сърцето си в нашата обща мисия – да помогнем на всеки, който иска, да води по-осъзнат, ползотворен и щастлив живот.

Меню