Трудно ли ви е да намерите подход към вашето дете?

null
Усещате ли, че понякога се борите, изпускате контрола и ви преследва чувството за провал?

Имате ли усещането, че вместо да подкрепите потенциала на детето, чрез думите и действията си, вие го подтискате?

Ако отговора е ДА и желаете да разбирате детето си по-добре, и да заздравите връзката си с него, ви каним да се присъедините към проекта “Да отгледаш ГЕНий”.

 

Нашата мисия е да подкрепим родителите да опознаят своите лични дарби и да излекуват емоционалните си рани, за да могат да присъстват пълноценно за децата си и да им осигурят пространство да разгръщат своя Гений.

Проектът е посветен на преоткриването на себе си, в търсене на формулите за успешно партньорство и родителство.

 

Ние разглеждаме Гения като естественото проявление на вродените ни таланти, заложени в нашата ДНК.

Какво е “Да отгледаш ГЕНий”?

null
“Да отгледаш ГЕНий” е инициатива на Ген ключове България с екип: Елица Стоичкова, Зорница Коева и Елена Анастасова.

Чрез поредица от разнообразни срещи, обучения и инициативи, всеки родител ще получава подкрепа, насоки и практики за своя уникален път на развитие.

Благодарение на мъдростта на Ген ключовете, всеки човек може да опознае своите сенчести страни и вродени таланти.

Запознайте се с екипа на проекта “Да отгледаш ГЕНий”

null

Какво представлява системата Ген ключове?

null

Ген ключовете са система за себепознание, която е разбработена от Ричард Ръд, на основата на И Дзин и генетиката. Чрез личния хологенетичен профил, който се изготвя по дата и час на раждане, ние можем да видим какви са нуждите и предизвикателствата, както на децата ни, така и нашите собствени и да получим насоки как да се справяме с тях.

Какви насоки получаваме чрез Ген ключовете по пътя на родителството?

null

Чрез изследването на личния ви хологенетичен профил, получавате отговори на въпроси като:

  • Какво е да си родител, проявяващ своите дарби?
  • Как да подобрите взаимоотношенията си със своя партньор?
  • Какви качества ви помагат, за да имате благополуполучие в живота си?

Чрез изследването на хологенетичния профил на вашето дете, получавате отговори на въпроси като:

  • Как да подкрепяте детето си да разгърне своя естествен потенциал?
  • Коя е най-подходящата среда за развитието на детето?
  • Кои са истинските нужди на детето, които ще подкрепят неговото здраве?
  • Каква е личната цел на вашето дете, която би му помогнала да живее удовлетворяващ живот и как да го насочвате към нея?
  • Как да се справяте с предизвикателните моменти, които възникват между вас и детето?

Ключово за родителството е разбирането в дълбочина на трите 7-годишни цикъла от развитието на детето, защото те са определящи за разгръщането на неговия истински ГЕНий.

null

В хологенетичния профил има информация, която ни насочва, какви са нуждите на детето по време на трите цикъла от неговото развитие.

През първия цикъл, от 0 до 7 години, се формират физическото тяло и нужди, предопределящи нашето здраве.

Вторият цикъл, от 7 до 14 години, е свързан с изграждането на емоционалната ни интелигентност, която предопределя качеството на нашите взаимоотношения.

По време на третия цикъл, от 14 до 21 години, се оформят нашите ментални убеждения и той предопределя колко успешно можем да се реализираме професионално в света.

Каква е ролята на родителя по пътя на израстване на детето?

null

Когато децата ни преминават през тези три етапа, нашата роля в този процес е ключова.

Като родители, ние проявяваме своите несъзнателно изградени модели на поведение от детството ни. Ген ключовете ни подкрепят да опознаваме потиснатите си емоции и ментални убеждения, които ни саботират да бъдем съзнателни за реакциите си по време на общуване.

Стъпвайки на познанието Ген ключове и използвайки практични упражнения и техники от психологията, ние ще се учим как да бъдем подкрепящи партньори и родители.

Каним ви да се присъедините към постоянно разрастващата се общност от родители, които се стремят към хармонични отношения, докато разгръщат своя личен ГЕНий.

Последвайте ни във:

Instagram

Свържете се с нас

null
Instagram
Меню