За да направите своя хологенетичен профил, натиснете бутона “ГЕНЕРИРАЙ ХОЛОГЕНЕТИЧЕН ПРОФИЛ”

null

Като след това можете да се върнете на тази страница, за да започнете да го опознавате чрез:

  • Безплатното въведение на книгата “ГЕНИЯТ”
  • И БУТОНЪТ “ЗЛАТНИЯ ПЪТ”, с които ще разберете повече какво ви показват сферите, ключовете и поредиците в него.
null

ЗАПОЧНЕТЕ ДА ОПОЗНАВАТЕ СВОЯ ПРОФИЛ

ЧРЕЗ:

1. Книгата ``ГЕНИЯТ``

null

 

След като натиснете следния бутон, ще получите безплатното въведение на книгата “Геният” на избран от вас имейл, което съдържа описанието на първата сфера от вашия профил и какво представлява той.

Книгата "ГЕНИЯТ" - Въведение

2. ЗЛАТНИЯ ПЪТ

null

 

Какво представлява моят профил и какво означават неговите елементи:

  • Значението на поредиците в Златния път
  • 11 Сфери от профила = 11 Сфери от живота
  • Към какво ме насочват моите ключове и линии
Меню