Последна актуализация: 24.05.2018г.

Екипът на Gene Keys Bulgaria ( Фондация „Ген ключове България“ и „АЯ 21“ ООД) се отнася изключително отговорно към личните данни на всеки наш клиент. Процедурите и системите за събиране, обработване и съхранение на лични данни, които ние използваме са съобразени със законовите изисквания на Република България и Европейския съюз. Искаме да уверим всичките си клиенти, че се отнасяме с нужното уважение и коректност към персоналната им информация, когато ползват нашите услуги и продукти посредством нашия сайт (www.genekeys-Bulgaria.com) и фб страница (https://www.facebook.com/genekeysbulgaria/).

В този документ под „ние“, „нашата“ или „на/нас“ се има предвид – Gene Keys Bulgaria, а под „вие‘, „вашата“ или „на/вас“ се разбира, че се говори за нашите клиенти/потребители.

Съгласие

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително, например, каква лична информация и данни събираме чрез нашия сайт и фейсбук страница и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме. Използвайки www.genekeys-bulgaria.com ( “Сайта”), независимо дали само го посещавате или се регистрирате в него или ползвате услуга/продукт в него  (чрез персонален компютър, от мобилно устройство или по друг начин), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте Сайта или не предоставяйте лични данни и информация, която би могла да се изисква за разглеждане на подаденото запитване или молба.

Ние можем периодично да изменяме или актуализираме настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи актуалната  версия винаги ще бъде достъпна на нашия Сайт и когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронната поща. Моля, проверявайте за промени или  актуализации на Политиката за поверителност. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящата Политика за поверителност.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими за информация, събрана онлайн на нашия Сайт, официален мейл адрес (info@genekeys-bulgaria.com), официален номер ( +359 877 95 41 95) и официална фейсбук страница (https://www.facebook.com/genekeysbulgaria/). Те не се прилагат по отношение на информация, която сте ни предоставили по друг начин или сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашата Страница препраща.

РАЗДЕЛ 1 – КАКЪВ ТИП ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Ние ще събираме и обработваме следната информация/лични данни:

 1.     Информацията, която Вие ни предоставяте. Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри на Сайта или чрез кореспонденция с нас по телефон, електронна поща или по друг начин. Информацията, която ни давате, може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, дата на раждане, час на раждане, място на раждане, настоящ адрес и друг тип информация необходима за изпълнение на услугата, за която сте ни потърсили.
 2.     Информация, която ние събираме за Вас. При всяко едно посещение на нашия Сайт ние автоматично ще събираме следната информация:
 •  Google Анализ: при използване на Сайт се активират услуги по анализ, предоставяни от Google ( ” Google Анализ “), посредством които се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Сайта. Събраната от Google Анализ информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашия Сайт (включително дата и час), и информация за взаимодействията със Сайта възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да  снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тази информация, моля, вижте страницата “Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори”, (на ел.адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг ел. адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, консултирайте се периодично със страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Анализ.

РАЗДЕЛ 2 – Как и ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

Най-общо Вие можете да сърфирате в Сайта, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация по следните начини:

 •  Когато се регистрирате, създавайки профил на Сайта ни;
 •  Когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
 •  Когато участвате в изследване, списък или проучване;
 •  Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития;
 •  Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие;
 •  Когато участвате в общности, виртуални стаи за комуникация, както и други интерактивни услуги;
 •  При поръчка на конкретен продукт/услуга от Сайта ни.
 •  Във връзка с всеки един раздел на Сайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате електронна страница на Gene Keys Bulgaria или профил в социална медийна платформа като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, YouTube, или Pinterest, или когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на Сайта, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница или чрез този профил, включително Вашите данни за достъп или потребителско име

Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да персонализираме посещенията Ви на Сайта ни, да изпълняваме поетите към Вас договорни задължения, както и да ви уведомяваме за промени в нашата организация и услуги. В допълнение, ние обработваме  вашата лична информация и данни за следните цели:

 •  Регистрация за наши събития, курсове и обучения;
 •  Изпълнение на поръчки на наши продукти и услуги.
 •  Предоставяне на достъп до писмени, аудио и видео материали намиращи се на нашия Сайт или фейсбук страница.
 •  В отговор на Вашите запитвания;
 •  За да Ви информираме за промени в политиките и дейността ни;
 •  За персонализиране на съдържанието и ползването на нашия Сайт, включително, давайки Ви препоръки на базата на Вашите предпочитания;
 •  Изпращане на информационни бюлетини, писма, както и информация за програми, инициативи, дейности и събития по електронна поща или по друг начин;
 •  Оптимизиране или подобряване на нашите програми, услуги и дейности;
 •  Проучвания, развитие, маркетингови и рекламни кампании;
 •  Проверка на профил и дейностите, извършвани от този профил;
 •  Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 •  Извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на Сайта и техните модели на поведение; и
 •  Управление на нашата организация.

Използвайки нашите услуги/продукти и участвайки в наши събития и курсове, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

РАЗДЕЛ 3 – КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ И  КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата  Политика за поверителност. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на чувствителни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни, отговарящо на изискванията на европейския Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).

Ние гарантираме сигурността на Вашите данни, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, които са публикувани в уебсайта www.genekeys-bulgaria.com.

РАЗДЕЛ 4 – ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ако закупите определени дигиталните продукти на Gene Keys Bulgaria, ние Ви предоставяме вечен достъп до тях. За тази цел, ние задържаме имейл адреса и името Ви, до момента, до който имате достъп до продуктите ни. Данните ви, които събираме, за да изпълним поет ангажимент към вас се съхраняват до неговото изпълнение и разумен период след това ако възникнат някакви въпроси относно услугата/продукта/събитието освен ако законът не предвижда друго.

Вашата информация, която използваме за маркетингови цели, ще бъде съхранявана при нас, докато не ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация или да се отпишете сами. Можете да прекратите абонамента си самостоятелно по всяко време, като кликнете върху бутона “Unsubscribe” в долната част на всеки имейл.

Можете също така да изпратите заявка ръчно на имейл адрес info@genekeys-bulgaria.com, ако желаете информацията Ви да бъде забравена завинаги!

РАЗДЕЛ 5 – Разкриване на Вашата лична информация

Gene Keys Bulgaria се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на Сайта ни. Освен  в случаите, предвидени по-долу, ние няма да прехвърляме, било то безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извън екипа ни, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число: (I) партньори, доставчици и подизпълнители на Gene Keys Bulgaria за целите на изпълнение на услуга/продукт/събитие/курс, за който лично сте се свързани с нас; и (II) доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашия Сайт. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Сайта. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

РАЗДЕЛ 6 – КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате право, по всяко време, да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете ни на следния адрес: info@genekeys-bulgaria.com.

Вие, също така, имате право да оспорите коректността и пълнотата на Вашите  лични данни и да поискате да бъдат коригирани съответно, като подадете писмено известие до info@genekeys-bulgaria.com.

РАЗДЕЛ 7 – Политика относно „бисквитките”

„Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница. Наред с други онлайн услуги, Gene Keys Bulgaria използва „бисквитки”  (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Анализ, както е описано по-горе в раздел “Информация, която ние събираме за Вас”), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Сайта ни, както и колко хора са ги посетили. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки” или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Сайта. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

РАЗДЕЛ 8 – КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, оплаквания по отношение на използването на Вашата информация и данни от Gene Keys Bulgaria, ако искате да промените предпочитанията си, ако вече не желаете да получавате известия по електронна поща от Gene Keys Bulgaria, или ако смятате, че Gene Keys Bulgaria има невярна, неактуална или непълна информация за Вас, моля изпратете имейл на: info@genekeys-bulgaria.com.

Меню