null

В този раздел ще намерите нашите онлайн обучения, която ще ви подкрепят във вашия път на себепознание чрез системата “Ген ключове”. Всички курсове и лекции, които ще намерите тук са изцяло авторски и са вдъхновени от оригиналните курсове на създателя на системата Ричард Ръд и нашия личен опит с нея. 

Пожелаваме ви едно едно вълнуващо пътешествие в мъдростта на ген ключовете и много лични открития!

Онлайн курсове

null

За самостоятелно и групово преминаване

ЗАПИСИ ОТ СЕМИНАРИ
ОРИГИНАЛНИ КУРСОВЕ НА РИЧАРД РЪД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

The Activation Sequence

The Venus Sequence

The 64 Ways (Audio Collection)

The Art of Contemplation

The Delta Programme

The Guides Programme

The Seven Sacred Seals

Siddha Palm Mudras

The Epiphany Experience

Dare to be Divine

The Pearl Sequence

The Dream Arc

Меню