Имате хологенетичен профил, но не сте сигурни какво ви казва! Нека ви помогнем.

null

Всеки един от нас е роден с уникална свещена геометрия, която е вградена дълбоко в нашето същество. Тази геометрия може да се изобрази чрез точния час и място на вашето раждане в постоянно променящата се вселена. Същият този модел е кодиран холографно във вашата ДНК и оформя един ясен личен профил от генетични поредици, всяка от които пробужда различен аспект от живота и гения ви. Това е вашият хологенетичен профил, оригиналният чертеж, който ви показва дарбите, които дарявате на света, начина, по който действате и преди всичко, каква е тайната на вашата съдба.

Устроен като инструмент за работа заедно с 64-те ген ключа, вашият хологенетичен профил съдържа специфичните фрази и ключови думи, които ви дават възможност да поставите началото на едно задълбочено съзерцание с ген ключовете, които ще ви насочат къде и в какво се крие вашият безграничен потенциал.

Всяка една от поредиците във вашия хологенетичен профил ви дава възможност да разгърнете един специфичен аспект от по-висшата цел в живота си. Въпреки че се разглеждат като отделни поредици, които кодират аспекти от вашата съдба, всички те са взаимосвързани. Това означава, че когато съзерцавате поредиците си в рамките на своето ежедневие, вие активирате всички аспекти от хологенетичния си профил едновременно, което ще ви позволи да станете свидетели на динамични промени в живота си.

СФЕРАТА: Къде се проявява моят модел на поведение

Вашият хологенетичен профил се състои от 11 сфери. Всяка сфера представлява специфична сфера от живота ви. Съзерцавайки своите ген ключове и поставяйки ги в контекста на конкретната сфера, не само ще можете да насочите своя фокус, за да изследвате точно определен аспект от живота си и да работите с него съзнателно, а и ще можете да видите ясно къде точно се проявява и разиграва вашия модел на поведение и какво точно го активира.

Пълното описание на всичките 11 сфери от профила, можете да откриете в книгите от поредицата „Златния път“.

ГЕН КЮЧЪТ: Какъв е моят модел на поведение в тази сфера

Във всяка сфера ще откриете число, което винаги ще бъде от 1 до 64. То ще съответства на един от 64-те ген ключа/модела на поведение, насочвайки ви да изследвате какъв е вашият специичен модел в тази сфера и как той се проявява във вашия живот конкретно, за да отключите неговата дарба и да извлечете неговите ползи.

Когато изследвате Ген ключовете, ще забележите, че всеки от тях има три възможни проявления:

  • Сянка – предизвикателство, страх и защитна реакция към този модел.
  • Дарба – креативен потенциал, вроден талант и умението ни да се справяме с това предизвикателство.
  • И Сидхи – ултимативната цел на този модел да съществува и присъства в живота ни.

С това тристранно разгръщане, специалното на вътрешната ни работа и изследване с ген ключовете е, че те ни помагат да видим нещо много ценно в тяхната градация и взаимосвързаност – а именно, че всяка сянка крие дарба! Така, вместо да полагаме неимоверни усилия да заличим и изтръгнем някаква част от себе си, която не харесваме и ни носи дискомфорт, ние се учим да работим с нея и да си извличаме ценното, като все повече развиваме умението си да отговаряме на сянката с дарба, точно в тези предизвикателни моменти.

За да изследвате своите лични ген ключове от хологенетичния си профил, можете да се потопите в книгата Ген ключове, където ще откриете пълните описания на техните сянка, дарба и сидхи, заедно с проявленията и смисъла им в нашия живот.

ЛИНИЯТА: Как се проявява моят модел на поведение?

Освен ген ключа/модела на поведение, във всяка сфера ще откриете и още едно мистично число, което винаги ще бъде от 1 до 6. То се нарича ЛИНИЯ и със своята ключова дума, то ни показва каква е специфичната призма – сюжетната линия, през която се пречупва нашият модел в тази сфера. Или казано по друг начин – КАК той е устроен да се проявява в нашия живот.

Когато изследваме специфичния начин на проявление на нашия ген ключ заедно със самия ген ключ, това не само допълва цялостния контекст, в който се разиграва този модел, но и ще ви покаже каква е силата на вашата дарба, която вие вече притежавате и проявявате.

  • Дали целта на този модел в живота ви е да ви тласка да творите, да събужда вашата креативност, да вдъхновява не само вас, но да бъде вдъхновение за другите, както и да го използвате, за да трупате все повече увереност в собствените си способности? (1)
  • Дали е тук, за да ви помага да изразявате все повече от своята блестяща автентична същност, да ви носи лекота и да ви помага да осъществявате все повече безценни връзки с другите, в които се споделяме и обменяме дарбите си? (2)
  • А може би е устроен да внася промяна в живота ви. Да ви тласка към разнообразие, към експериментиране, към трупане на опит и вкусване с все повече наслада от множеството богатства, които ни се предоставят всеки ден? (3)
  • Или е вашият начин да се грижите, да показвате, раздавате и влагате любовта, която извира от сърцето ви в нещата, които обичате и за хората, за които милеете? (4)
  • Разбира се, начинът може да бъде и практичен. Целта на вашият модел на поведение може да бъде да откривате практични и ефективни решения за всеки проблем и ситуация. Да подобрявате и усъвършенствате не само себе си, а и света, в който живеем. Това не е ли една прекрасна дарба? (5)
  • И не на последно място, той може да ни тласка и да се учим – все повече и повече от неговата мъдрост, за да се превърнем в живия пример за тази добродетел и да я предадем на всеки, който е готов да черпи от извора ни. (6)

Кои са вашите начини да проявявате дарбите си?

Пълното описание на всички линии, във всичките 11 сфери от профила ви, заедно с техните значения можете да откриете в книгите от поредицата „Златния път“.

ПЪТЕКИТЕ: Връзката между сферите от живота ни в поредицата

Когато погледнете своя хологенетичен профил, ще забележите, че всички сфери в него са свързани помежду си. Тези взаимовръзки се наричат ПЪТЕКИ и именно те ни показват как една сфера от живота ни се прелива и води до следващата. Точно поради тази причина профилът се нарича хологенетичен, тъй като всички аспекти в нас са взаимосвързани и действат заедно, макар че можем да ги изследваме по отделно като начин да навлизаме все по-дълбоко в тях.

Така вашият хологенетичен профил се състои от 12 пътеки, разделени в 3 поредици –  универсални теми, които свързват сферите от живота ни тематично и ни водят поетапно към целта на поредицата, която изследваме – вътрешна стабилност, осъзнаване и квантов скок. А самата поетапна структура е Златният път, с който стъпка по стъпка, преминаваме от една сфера по пътеката към следващата, за да разгърнем потенциала им в живота си.

Описанието и значението на пътеките в профила, можете да откриете в книгите от поредицата „Златния път“.

Златният път на системата Ген ключовете

null
“Златният път” е програма от  конкретни стъпки и насоки, чрез която всеки един човек може да изследва и разбере своя личен Хологенетичен профил. Чрез “Златния път” вие ще получите ясна и конкретна информация за това какво означава всяка СФЕРА, ПЪТЕКА и ЛИНИЯ в профила ви. Това е инструментът, чрез който практически ще разберете какво иска да ви каже мъдростта на ген ключовете на вас и да разкриете своя най-голям потенциал.

“Златен път” е вълнуващо пътешествие, което се състои от 3 части. Всяка една от частите съответства на 1 изключително важна тема от живота ни, като всяка част е свързана с другите в точна последователност.

Част 1-ва: Активиращата поредица – Тя акцентира върху вашите генетични основни дарби и се фокусира върху Аз-а и темата на цялостната ви личност. Основната цел на тази част е всеки да постигне една по-солидна вътрешна стабилност изградена на едно здравословна и автентична самоувереност. Активиращата поредица дава фокус на физическия свят и се разгръща в книгата “Гният”

Част 2-ра: Венерина поредица Тя се фокусира върху нашите взаимоотношения и ни учи как да създаваме радостни и удовлетворяващи връзки (интимни, приятелски, колегиални, съседски и т.н.). Основната цел на тази поредица е да ни научи да живеем с отворено сърце и да поемем отговорност за нашите болезнени модели на поведение. Чрез Венерината поредица  ние навлизаме дълбоко в нашия емоционален свят и тя се разгръща в книгата “Любов”.

Част 3-та: Перлена поредица – Тя насочва нашето внимание към това, кое е нашето естествено място в обществото и как можем да сме му най-полезни. Основната цел на тази поредица е да ни покаже кой е най-автентичния начин за нас да постигнем пълно изобилие и благополучие в живота си. Перлената поредица ни помага да навлезем в нашия ментален свят и тя се разгръща в книгата “Благополучие”.

Програмата “Златен път” може да бъде следване чрез съответните книги, онлайн курсове, събития и/или индивидуална работа със специалист.

Меню