Имате хологенетичен профил, но не сте сигурни какво ви казва! Нека ви помогнем.

null

Устроен като инструмент за работа заедно с 64-те ген ключа, вашият хологенетичен профил съдържа специфичните поредици, фрази и ключови думи, които ви дават възможност да поставите началото на едно задълбочено съзерцание с ген ключовете, които ще ви насочат къде и в какво се крие вашият безграничен потенциал.

Всяка една от поредиците във вашия хологенетичен профил ви дава възможност да разгърнете един специфичен аспект от по-висшата цел в живота си. Въпреки че се разглеждат като отделни поредици, които кодират аспекти от вашата съдба, всички те са взаимосвързани. Това означава, че когато съзерцавате тези поредици в рамките на своето ежедневие, вие активирате всички аспекти от хологенетичния си профил едновременно, което ще ви позволи да станете свидетели на много динамични промени в живота си.

Сферата

СФЕРАТА

КЪДЕ СЕ ПРОЯВЯВА МОЯТ МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ?

Вашият хологенетичен профил се състои от 11 сфери. Всяка сфера представлява специфична сфера от живота ви. Съзерцавайки своите ген ключове и поставяйки ги в контекста на конкретната сфера, не само ще можете да насочите своя фокус, за да изследвате точно определен аспект от живота си и да работите с него съзнателно, а и ще можете да видите ясно къде точно се проявява и разиграва вашия модел на поведение и какво точно го активира.

Пълното описание на всичките 11 сфери от профила, можете да откриете в книгите от поредицата „Златния път“.

Ключът

ГЕН КЮЧЪТ

КАКЪВ Е МОЯТ МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ В ДАДЕНАТА СФЕРА?

Във всяка сфера ще откриете число, което винаги ще бъде от 1 до 64. То ще съответства на един от 64-те ген ключа/модела на поведение, насочвайки ви да изследвате какъв е вашият специичен модел в тази сфера и как той се проявява във вашия живот конкретно, за да отключите неговата дарба и да извлечете неговите ползи.

Когато изследвате Ген ключовете, ще забележите, че всеки от тях има три възможни проявления:

  • Сянка – предизвикателство, страх и защитна реакция към този модел.
  • Дарба – креативен потенциал, вроден талант и умението ни да се справяме с това предизвикателство.
  • И Сидхи – ултимативната цел на този модел да съществува и присъства в живота ни.

С това тристранно разгръщане, специалното на вътрешната ни работа и изследване с ген ключовете е, че те ни помагат да видим нещо много ценно в тяхната градация и взаимосвързаност – а именно, че всяка сянка крие дарба! Така, вместо да полагаме неимоверни усилия да заличим и изтръгнем някаква част от себе си, която не харесваме и ни носи дискомфорт, ние се учим да работим с нея и да си извличаме ценното, като все повече развиваме умението си да отговаряме на сянката с дарба, точно в тези предизвикателни моменти.

За да изследвате своите лични ген ключове от хологенетичния си профил, можете да се потопите в книгата Ген ключове, където ще откриете пълните описания на техните сянка, дарба и сидхи, заедно с проявленията и смисъла им в нашия живот.

Линията

ЛИНИЯТА

КАК СЕ ПРОЯВЯВА МОЯТ МОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ?

Освен ген ключа/модела на поведение, във всяка сфера ще откриете и още едно мистично число, което винаги ще бъде от 1 до 6. То се нарича ЛИНИЯ и със своята ключова дума, то ни показва каква е специфичната призма – сюжетната линия, през която се пречупва нашият модел в тази сфера. Или казано по друг начин – КАК той е устроен да се проявява в нашия живот.

Когато изследваме специфичния начин на проявление на нашия ген ключ заедно със самия ген ключ, това не само допълва цялостния контекст, в който се разиграва този модел, но и ще ви покаже каква е силата на вашата дарба, която вие вече притежавате и проявявате.

  • Дали целта на този модел в живота ви е да ви тласка да творите, да събужда вашата креативност, да вдъхновява не само вас, но да бъде вдъхновение за другите, както и да го използвате, за да трупате все повече увереност в собствените си способности? (1)
  • Дали е тук, за да ви помага да изразявате все повече от своята блестяща автентична същност, да ви носи лекота и да ви помага да осъществявате все повече безценни връзки с другите, в които се споделяме и обменяме дарбите си? (2)
  • А може би е устроен да внася промяна в живота ви. Да ви тласка към разнообразие, към експериментиране, към трупане на опит и вкусване с все повече наслада от множеството богатства, които ни се предоставят всеки ден? (3)
  • Или е вашият начин да се грижите, да показвате, раздавате и влагате любовта, която извира от сърцето ви в нещата, които обичате и за хората, за които милеете? (4)
  • Разбира се, начинът може да бъде и практичен. Целта на вашият модел на поведение може да бъде да откривате практични и ефективни решения за всеки проблем и ситуация. Да подобрявате и усъвършенствате не само себе си, а и света, в който живеем. Това не е ли една прекрасна дарба? (5)
  • И не на последно място, той може да ни тласка и да се учим – все повече и повече от неговата мъдрост, за да се превърнем в живия пример за тази добродетел и да я предадем на всеки, който е готов да черпи от извора ни. (6)

Кои са вашите начини да проявявате дарбите си?

Пълното описание на всички линии, във всичките 11 сфери от профила ви, заедно с техните значения можете да откриете в книгите от поредицата „Златния път“.

Пътеките

ПЪТЕКИТЕ

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СФЕРИТЕ ОТ ЖИВОТА НИ В ПОРЕДИЦА

Когато погледнете своя хологенетичен профил, ще забележите, че всички сфери в него са свързани помежду си. Тези взаимовръзки се наричат ПЪТЕКИ и именно те ни показват как една сфера от живота ни се прелива и води до следващата. Точно поради тази причина профилът се нарича хологенетичен, тъй като всички аспекти в нас са взаимосвързани и действат заедно, макар че можем да ги изследваме по отделно като начин да навлизаме все по-дълбоко в тях.

Така вашият хологенетичен профил се състои от 12 пътеки, разделени в 3 поредици –  универсални теми, които свързват сферите от живота ни тематично и ни водят поетапно към целта на поредицата, която изследваме – вътрешна стабилност, осъзнаване и квантов скок. А самата поетапна структура е Златният път, с който стъпка по стъпка, преминаваме от една сфера по пътеката към следващата, за да разгърнем потенциала им в живота си.

Описанието и значението на пътеките в профила, можете да откриете в книгите от поредицата „Златния път“.

Поредиците от Златния път на Ген ключовете

null
“Златният път” е програма от конкретни стъпки и насоки, чрез която всеки човек може да изследва и разбере своя личен Хологенетичен профил. Чрез “Златния път” ще получите ясна и конкретна информация за това какво означава всяка СФЕРА, ПЪТЕКА и ЛИНИЯ от профила ви и това е инструментът, чрез който работим на практика с мъдростта на Ген ключовете, за да разгърнем своя потенциал.

“Златният път” е вълнуващо пътешествие, което се състои от 3 части. Всяка една от частите съответства на 1 изключително важна тема от живота ни, като всяка част е свързана и с другите в точна последователност.

Част 1-ва: Активиращата поредица – ГЕНИЯТ – Тя акцентира върху вашите генетични основни дарби и се фокусира върху Аз-а и темата на цялостната ви личност. Основната цел на тази част е всеки да постигне по-здрава вътрешна стабилност, която се базира на една здравословна и автентична самоувереност. Активиращата поредица дава фокус на физическия свят и се разгръща в книгата “Геният”

Част 2-ра: Венерина поредица – ЛЮБОВ – Тази поредица се фокусира върху нашите взаимоотношения и ни учи как да създаваме радостни и удовлетворяващи връзки (интимни, приятелски, колегиални, семейни и т.н.). Основната цел на тази поредица е да ни научи да живеем с отворено сърце и да поемем отговорност за нашите болезнени модели на поведение. Чрез Венерината поредица  ние навлизаме дълбоко в нашия емоционален свят и тя се разгръща в книгата “Любов”.

Част 3-та: Перлена поредица – БЛАГОПОЛУЧИЕ – Насочва нашето внимание към цялостното ни благопоплучие, мястото ни в обществото и най-оптималния ни взаимен обмен. Основната цел на тази поредица е да ни покаже кой е най-автентичния начин за нас да постигнем пълно изобилие и благополучие в живота си. Перлената поредица ни помага да навлезем в нашия ментален свят и тя се разгръща в книгата “Благополучие”.

Можете започнете своето пътешествие през програмата “Златния път” чрез съответните книги, онлайн курсове, събития и/или индивидуална работа със специалист.

Меню