Личните консултации са време, предназначено единствено за вас, в което с помощта на наш специалист, с дългогодишна практика в ген ключовете, се разглеждат вашите специфични модели на поведение в различните сфери от живота ви.

Като освен това, личните консултации биха могли да бъдат и един чудесен и много персонален подарък за човек, на който държите и обичате.

Меню