Консултация ``Хологенетичен профил``

null

Чрез тази консултация подробно ще бъде разгледан целият ви хологенетичен профил и ще получите информация за 11-те основни сфери в живота ви. Ще разберете отговорите на въпроси като: Какво е най-голямото ми предизвикателство в живота? Какво ще ми помогне да се чувствам по-добре здравословно? Какви хора привличам в живота си и защо? Коя е най-подходящата роля за мен в един екип?

Това ще бъде едно преживяване, което ще разкрие пред вас уникалните дарби, които носите в себе си.

В този вид лични консултации ще работим по-продължително с личния ви хологенетичен профил, както направим 3 самостоятелни консултации за всяка отделна поредица, за да изследваме 3-те ключови етапа на::

  • Активиращата поредица „ГЕНИЯТ“ – Вашите основни дарби, физическо благосъстояние и постигане на по-голяма вътрешна стабилност
  • Венерината поредица „ЛЮБОВ“ – Моделите на поведение във вашите взаимоотношения, вашият по-вътрешен емоционален свят и разгръщането на любовта в живота ви
  • Перлена поредица „БЛАГОПОЛУЧИЕ“ – Призвание, реализация и ключовете към вашето благополучие

По този начин ще може да се достигне до по-голяма дълбочина за всяка поредица. Така информацията от консултациите ще може да се превърне и в преживяване.

ЦЕНА – 360лв за 3 консултации, всяка с продължителност 90мин.

ВИДЕО
КОНСУЛТАНТИ
Меню